piątek, 9 stycznia 2015

Niestandardowe formy reklamy wewnętrznej

Kampanie w formie reklamy wewnętrznej realizowane są w pomieszczeniach wykorzystywanych do różnych celów. Głównie są to nośniki reklamy zlokalizowane wewnątrz dużych sieci handlowych, hal sportowych, w kinach, w łazienkach (toaletach) czy restauracjach i klubach fitness. Dzięki tej odmianie istnieje możliwość przede wszystkim:

- Precyzyjnego dopasowania przekazu reklamowego (dobrym przykładem będzie stosowanie przekazów adresowanych na przykład tylko do mężczyzn lub kobiet).
 
- Dotarcia do wąsko wyselekcjonowanej grupy odbiorców, powiedzmy ze względu na styl ich życia. Wybór poszczególnych lokalizacji umożliwia nam precyzyjne dotarcie do zawężonych grup docelowych prezentujących określony segment rynku – tak zwane lifestyle media.

Wiele form lokalizacji reklamy wewnętrznej „indorowej” (z angielskiego Indoor – reklama wewnętrzna) budzi spore kontrowersje, zwłaszcza, jeżeli chodzi o tak zwaną „reklamę łazienkową" (w toaletach).  Zapamiętywalność takich przekazów jest bardzo wysoka, kształtuje się ona na poziomie 80-95%, a wykorzystując zaskakujący pomysł, możecie skutecznie trafić z przekazem do określonych adresatów działań promocyjnych. Taka reklama posiada cechy, które wyróżniają ją na tle innych kanałów komunikacji marketingowej. Eliminujemy tak zwany efekt „zappingu" (zapping - nabieranie prędkości, potocznie określane jako "skakanie po kanałach" blokach reklamowych nadawanych w telewizji) i w momencie kontaktu wzrokowego pozostaje jedynym źródłem przekazu.  Istotnym elementem jest stosowanie tutaj elementu niespodzianki i zaskoczenia, dzięki czemu założone cele zrealizowane mogą być dwukanałowo - akcjami realizowanymi przez agencję marketingu oraz niezależnymi i darmowymi w mediach.

Dodatkowo rozróżniamy działania promocyjne realizowane wewnątrz multipleksów, reklamy typu off-screen (poza ekranem), bądź on-screen (na ekranie). Możecie również spotkać się z terminem ambient mediów, czyli na kreatywnym sposobie wykorzystywania przestrzeni (ambient - otaczać). Plakaty, banery, naklejki, czy digital storefronty reagujące na ruch i dotyk witryny.

Niewątpliwie niestandardowa forma reklamy zdobywa w Polsce coraz większą popularność, stając się ważnym elementem uzupełniającym działania promocyjne wykorzystujące mass-media. Tym samym w walce o klienta agencja promocyjna Savoir zachęca do wykorzystywania niestandardowej (nietypowej) formy promocji związanej z zaskoczeniem i wykorzystaniu niekonwencjonalnych technik przekazu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz