środa, 28 stycznia 2015

Visual Merchandising – aranżacja przestrzeni sprzedażowej


Visual merchandising jest szeregiem działań promocyjnych podejmowanych przez handlowców i producentów w punkcie sprzedaży. Jego celem jest silne oddziaływanie na zmysł wzroku klienta skłaniając bezpośrednio do zakupu określonego produktu danej marki. Działania te to przede wszystkim niekonwencjonalne zagospodarowanie przestrzeni, bardzo pomysłowe wykładanie towarów na półkach czy tworzenie specjalnych ekspozycji. Często visual merchandising jest zbiorem czynności, na które składa się towar (wraz z zestawem towarzyszących mu usług), cena, atrakcyjny i skuteczny sposób porozumiewania się z klientem oraz technologia metody sprzedaży.

Działania visual merchandisingowe obejmują przedsięwzięcia promocyjne dotyczące następujących wizualnych aspektów aranżowania przestrzeni sprzedażowej:

- wystroju przestrzeni (wnętrza sklepu),
- oryginalnej ekspozycji towaru na półkach,
- materiałów POS (z angielskiego Point of Sale), tak zwanych graficznych materiałów w punktach sprzedaży.

Czym są materiały POS?

W przypadku agencji zajmujących się marketingiem w tym Agencji Promocji Savoir są to najczęściej cenówki, naklejki, broszury produktowe i wiele innych skutecznych nośników reklamowych wykorzystywanych podczas promocji danej marki. Ich celem jest w głównej mierze przyciągnięcie uwagi i ułatwienie ekspozycji towaru. 


Wizualizacja w visual merchandisingu jest przemyślana, nierzadko spektakularna wywołująca u kupujących określone doświadczenia zmysłowe. Znacząco wpływa to na sposób postrzegania przez klienta danego punktu sprzedaży oraz procesu dokonywania zakupu. Najważniejszą rolę odgrywa rodzaj materiałów użytych do zagospodarowania przestrzeni sklepu, dzięki których wywołać można określone wrażenia np. ciepła, naturalności, luksusu czy euforii. Kolejnym ważnym czynnikiem w visual merchandisingu jest światło, które w równym stopniu, co materiały kreują atmosferę wewnątrz sklepu. Nie możemy też zapomnieć o kolorach – które posiadają kolosalną zdolność do wytwarzania różnych stanów emocjonalnych, wpływając tym samym na samopoczucie klienta i jego skłonność do działania. Kolory przyciągają uwagę, tworzą pogodną atmosferę, wyzwalają pewność siebie, nakłaniają do degustacji, łagodzą emocje, relaksują i wzbudzają zaufanie. 

Głównym zadaniem osób tworzących formy reklamowe oparte na visual merchandisingu, jest wyeksponowanie produktu odmiennością szaty graficznej (czasem zapachem lub dźwiękiem), na tle setek czy tysięcy innych produktów.

piątek, 9 stycznia 2015

Niestandardowe formy reklamy wewnętrznej

Kampanie w formie reklamy wewnętrznej realizowane są w pomieszczeniach wykorzystywanych do różnych celów. Głównie są to nośniki reklamy zlokalizowane wewnątrz dużych sieci handlowych, hal sportowych, w kinach, w łazienkach (toaletach) czy restauracjach i klubach fitness. Dzięki tej odmianie istnieje możliwość przede wszystkim:

- Precyzyjnego dopasowania przekazu reklamowego (dobrym przykładem będzie stosowanie przekazów adresowanych na przykład tylko do mężczyzn lub kobiet).
 
- Dotarcia do wąsko wyselekcjonowanej grupy odbiorców, powiedzmy ze względu na styl ich życia. Wybór poszczególnych lokalizacji umożliwia nam precyzyjne dotarcie do zawężonych grup docelowych prezentujących określony segment rynku – tak zwane lifestyle media.

Wiele form lokalizacji reklamy wewnętrznej „indorowej” (z angielskiego Indoor – reklama wewnętrzna) budzi spore kontrowersje, zwłaszcza, jeżeli chodzi o tak zwaną „reklamę łazienkową" (w toaletach).  Zapamiętywalność takich przekazów jest bardzo wysoka, kształtuje się ona na poziomie 80-95%, a wykorzystując zaskakujący pomysł, możecie skutecznie trafić z przekazem do określonych adresatów działań promocyjnych. Taka reklama posiada cechy, które wyróżniają ją na tle innych kanałów komunikacji marketingowej. Eliminujemy tak zwany efekt „zappingu" (zapping - nabieranie prędkości, potocznie określane jako "skakanie po kanałach" blokach reklamowych nadawanych w telewizji) i w momencie kontaktu wzrokowego pozostaje jedynym źródłem przekazu.  Istotnym elementem jest stosowanie tutaj elementu niespodzianki i zaskoczenia, dzięki czemu założone cele zrealizowane mogą być dwukanałowo - akcjami realizowanymi przez agencję marketingu oraz niezależnymi i darmowymi w mediach.

Dodatkowo rozróżniamy działania promocyjne realizowane wewnątrz multipleksów, reklamy typu off-screen (poza ekranem), bądź on-screen (na ekranie). Możecie również spotkać się z terminem ambient mediów, czyli na kreatywnym sposobie wykorzystywania przestrzeni (ambient - otaczać). Plakaty, banery, naklejki, czy digital storefronty reagujące na ruch i dotyk witryny.

Niewątpliwie niestandardowa forma reklamy zdobywa w Polsce coraz większą popularność, stając się ważnym elementem uzupełniającym działania promocyjne wykorzystujące mass-media. Tym samym w walce o klienta agencja promocyjna Savoir zachęca do wykorzystywania niestandardowej (nietypowej) formy promocji związanej z zaskoczeniem i wykorzystaniu niekonwencjonalnych technik przekazu.